Jednotka přijela na místo zásahu část obce Jimramov, ulice Padělek. Na místě nalezen vyvrácený strom, ležící na dvou drátech, třetí drát spadený na zemi. Jednotka osvětlila místo zásahu světly a kontrolovala situaci z bezpečné vzdálenosti, čekala na příjezd servisního zásahového vozidla poruchové služby, informovala osoby bydlící v blízkosti...

V sobotu 27. ledna 2024 proběhl již 7. ročník soutěže TFA JUNIOR ve sportovní hale, u zimního stadionu ve Žďáře nad Sázavou. Letošního ročníku se zúčastnilo 230 mladých hasičů. Soutěžící byli rozděleni dle věku a pohlaví do celkem 10-ti kategorií. (mladší - 6 a 7 let, 8 a 9 let, starší - 10 až 12 let, 13 až 15 let a ...

15.3. si zástupci jednotky jeli do Jihlavy převzít ocenění za krásné 3. místo v soutěži sběru elektroodpadu ELEKTROWIN.
19.3. účast starosty sboru na Výroční valné hromadě okresu v Novém Městě na Moravě.
27.5. proběhla Okrsková soutěž v klasice na místním fotbalovém hřišti. Starší žáci se umístili na 2. místě, dorost na 3. místě. Vzhledem k tragické...

Členové sboru dobrovolných hasičů Jimramov přejí Vám všem krásný a šťastný nový rok 2024, pevné zdraví a co nejméně mimořádných situací.