SDH Jimramov ve spolupráci s městysem Jimramov, si Vás dovoluje pozvat na tradiční každoroční akci peklo v Jimramově, která proběhne v pátek 8.12. 2023 v 17 hod. v parku Bludníku.

V sobotu 4.11.2023 uspořádal SDH Herálec závody TFA mladých hasičů ve sportovní hale ZŠ ve Svratce. Letošního ročníku se zúčastnilo celkem 152 závodníků v 11 kategoriích (chlapci a dívky rozdělení podle věku) ze 14 sborů. Na ranní nástup přijel jako vážený host pozdravit závodníky starosta OSH Žďár nad Sázavou Luboš Zeman.

V sobotu dne 28.10.2023 se členové zásahové jednotky zúčastnili okrskového taktického cvičení v obci Javorek. Tématem letošního cvičení bylo hašení požáru v těžko přístupném terénu a doprava vody různými způsoby. Místo cvičení se nacházelo na kopci nad obcí Javorek.

Jednotka vyjela k události - AED v obci Koníkov. Po příjezdu na místo události se na místě již nacházela posádka ZZS, která prováděla resuscitaci u pacienta. Jednotka spolupracovala s pracovníky ZZS, pomáhala s osvětlováním místa zásahu, s resuscitací pacienta, následným transportem a naložením do vozidla ZZS.