Jednotka vyjela k události - spadlý strom na komunikaci mezi obcemi Ubušínek a Dalečín, neprůjezdné. Po příjezdu na místo události nalezen jasan přes silnici. Strom za pomoci motorové pily rozřezán a odklizen mimo vozovku. Proveden úklid vozovky. Následoval návrat na základnu, během kterého byl po cestě u obce Unčín nalezen vyvrácený strom částečně...

V letošním roce jsme se na okrskových hasičských závodech zúčastnili s 2 družstvy ve 2 kategoriích (starší žáci a dorost). Pravidelně jsme se poslední měsíc scházeli na tréninky, které se konaly vždy v sobotu odpoledne. Tak jako ostatním sborům se ani nám nevyhnuly problémy s nemocnými a zraněnými dětmi, kvůli čemuž jsme už více družstev nezvládli...

Během letošních okrskových hasičských závodů jsme si pro hasiče i veřejnost připravili menší slavnostní událost, během které jsme představili a následně i nechali požehnat náš nový sborový hasičský prapor. Za slavnostní hudby byl proveden nástup členů SDH Jimramov v uniformách i s novým praporem.

Dne 18.5.2024 se u nás v Jimramově znovu po roce konaly okrskové hasičské závody. Přivítali jsme zde v 6 soutěžních kategoriích rekordní počet 22 týmů ze 7 obcí našeho hasičského okrsku Jimramov (Borovnice, Trhonice, Javorek, Jimramov, Nový Jimramov, Sedliště a Ubušín). Na všechna soutěžní družstva čekal hlavní putovní pohár a spousta trofejí,...