Zásahy 2023

Jednotka vyjela k události - AED v obci Koníkov. Po příjezdu na místo události se na místě již nacházela posádka ZZS, která prováděla resuscitaci u pacienta. Jednotka spolupracovala s pracovníky ZZS, pomáhala s osvětlováním místa zásahu, s resuscitací pacienta, následným transportem a naložením do vozidla ZZS.

Jednotka vyjela k události - požár u skály Prosíčka, u vchodu na vyhlídku, ohniště cca 1x1m, oheň prohořívá kořeny. Místo události v těžkém strmém terénu, přístupné pouze pěšky cca 300m od cesty, u skály Prosíčka. Průzkumem nalezeno jedno doutnající ohniště, částečně prolito vodou od turistů, kteří ohlásili událost. Jednotka provedla za pomoci...

Jednotka vyjela k události - spadlý strom na komunikaci u obce Strachujov. Na místě nalezen vyvracený strom, částečně zasahující do jízdního pruhu komunikace před obcí Strachujov. Strom rozřezán a odklizen mimo vozovku.

Jednotka vyjela k události - požár, kouř z motorové části z dodávky za obcí Věcov, směr Roženecké Paseky. Po příjezdu na místo události byla lokalizována dodávka, u které se kouřilo z pod přední motorové části. Na místě již prováděli hašení obyvatelé přilehlé budovy za pomoci malého ručního hasicího přístroje a vody z kbelíku. Jednotka provedla...

Jednotka vyjela k události - transport pacienta k LZS v obci Unčín. Na místě události se již nacházel personál LZS, podle jejichž pokynů jsme pomohli s naložením pacientky na nosítka a následně jsme ji pešky přenesli k vrtulníku LZS.

Jednotka vyjela k události - strom na komunikaci blokující oba jízdní pruhy na silnici mezi Jimramovem a Ubušínem. Po projeti celé trasy z Jimramova až do obce Ubušín žádný strom nebo větev nenalezena. Po komunikaci s dispečinkem jednotka odeslána dále, na silnici mezi obcemi Ubušín a Ubušínek, ale zase bez nálezu jediného problému na komunikaci....

Jednotka vyjela k nahlášenému požáru po pálení klestu v lese u obce Krásné. Místo události byla paseka v lese, nad obcí Krásné s cca 25 doutnajícími ohništi. Na místě již zasahovala jednotka SDH Sněžné, od jejichž velitele jsme dostali povel k nasazení jednoho vysokotlakého proudu k prolití asi 10 ohnišť. Po příjezdu jednotky HZS Žďár n. Sázavou...

Jednotka vyjela k nahlášené události - spadlý strom, částečně blokující komunikaci od Poličky, před obcí Jimramov. Po příjezdu na místo události nalezeny zbytky stromu na komunikaci, větší část odstraněna mimo vozovku. Jednotka provedla úklid zbytků stromu a zametení komunikace.

Jednotka vyjela k vyvrácenému stromu na silnici z Jimramova směrem na obec Nový Jimramov. Cca na půl cesty byl spadlý strom přes celou šíři vozovky. Za pomoci motorové pily byl strom rozřezán a uklizen mimo vozovku, která poté byla uklizena od zbytku větví, listí a pilin.