Zásahy 2023

Během monitoringu vodních toků v nejbližším okolí městyse Jimramov, byly na silnici vedoucí z obce Jimramov na obec Strachujov nalezeny popadané stromy částečně blokující komunikaci v jednom jízdním pruhu. Stromy za pomoci motorové pily rozřezány a odstraněny mimo vozovku.

Jednotka vyrazila na preventivní monitoring vzedmutých vodních toků po prudkém tání sněhu v okolí obce Jimramov. Jednotka zkontrolovala níže položené domácnosti v nejbližším okolí vodních toků, jestli nedochází k zaplavování sklepů nebo zahrad. Během monitoringu byly na silnici vedoucí z obce Jimramov na obec Strachujov nalezeny popadané stromy...

Jednotka vyjela k události - vzrostlá větev spadlá na chodník v parku Bludník v Jimramově, cca 100m od hasič. zbrojnice částečně zasahující do komunikace. Na místě nalezena zlomená Větev částečně zasahující do komunikace. Větev za pomoci motorové pily rozřezána a odstraněna.

Jednotka vyjela k události - strom na komunikaci z Jimramova směrem na Borovnici (před odbočkou k železnému mostu). Na místě nalezen zlomený strom úplně blokující komunikaci. Strom za pomoci motorové pily rozřezán a odstraněn mimo komunikaci.

Jednotka vyjela k události - strom na komunikaci cca 1 km za obcí Jimramov směrem na Poličku (bývalá skládka). Na místě nalezen vyvrácený strom úplně blokující komunikaci. Strom za pomoci motorové pily rozřezán a odstraněn mimo komunikaci, komunikace uklizena od zbytků stromu.

Jednotka vyjela k události - větev stromu přes elektrické vedení (zasahuje do komunikace) ulice U Fryšávky směr nový Jimramov. Na místě nalezen strom částečně visící na drátech el. vedení. Po domluvě s poruchovou linkou strom za pomoci motorové pily rozřezán a odklizen.