Mladí hasiči

Aktuality

V sobotu 1. 6. 2024 jsme ke dni dětí vyrazili s našimi mladými hasiči na výlet do Svitav, kde jsme navštívili stanici místních profesionálních hasičů. Měli jsme možnost prohlédnout si celé zázemí stanice hasičů, následovala prohlídka veškeré techniky HZS Svitavy v garážích a na závěr si děti ještě mohly vyzkoušet jaké to je sjet z vyššího patra...

V letošním roce jsme se na okrskových hasičských závodech zúčastnili s 2 družstvy ve 2 kategoriích (starší žáci a dorost). Pravidelně jsme se poslední měsíc scházeli na tréninky, které se konaly vždy v sobotu odpoledne. Tak jako ostatním sborům se ani nám nevyhnuly problémy s nemocnými a zraněnými dětmi, kvůli čemuž jsme už více družstev nezvládli...

Ve čtvrtek 18.dubna jsme se s našimi mladými hasiči zúčastnili akce čistá Vysočina 2024. I v menším počtu jsme vyrazili posbírat odpadky od hasičárny až do Nového Jimramova a zpátky. Odpadky se nechávají v pytlích u silnice, kde si je po konci akce vyzvedne KSÚS. Po cestě jsme nasbírali několik pytlů jak s plasty tak i s komunálním odpadem...

V sobotu 27. ledna 2024 proběhl již 7. ročník soutěže TFA JUNIOR ve sportovní hale, u zimního stadionu ve Žďáře nad Sázavou. Letošního ročníku se zúčastnilo 230 mladých hasičů. Soutěžící byli rozděleni dle věku a pohlaví do celkem 10-ti kategorií. (mladší - 6 a 7 let, 8 a 9 let, starší - 10 až 12 let, 13 až 15 let a ...

V sobotu 4.11.2023 uspořádal SDH Herálec závody TFA mladých hasičů ve sportovní hale ZŠ ve Svratce. Letošního ročníku se zúčastnilo celkem 152 závodníků v 11 kategoriích (chlapci a dívky rozdělení podle věku) ze 14 sborů. Na ranní nástup přijel jako vážený host pozdravit závodníky starosta OSH Žďár nad Sázavou Luboš Zeman.

V sobotu 16.9.2023 se naši mladí hasiči zúčastnily VII. Ročníku TFA mladých hasičů ve Svratce. Ke startu nastoupilo celkem 140 závodníků všech věkových kategorií, od nejmenších (6+ let), až po nejstarší (do 18 let). Této velmi fyzicky namáhavé soutěže se zúčastnilo 7 mladých hasiček a hasičů z našeho sboru. Všichni závodníci museli zdolat trať se...

Dne 1.7. 2023 se mladí hasiči při SDH Jimramov úspěšně zúčastnili tradičního Veselského poháru. Za krásného sobotního počasí jsme se vypravili do obce Veselí u Dalečína, zúčastnit se netradičních hasičských závodů, které zde místní SDH pořádá již mnoho let. Závody se konaly uprostřed obce Veselí a sestávaly z několika disciplín. Nejprve proběhl...

Vedoucí oddílu mladých hasičů a hasičský výbor při SDH Jimramov společně vybrali a pořídili nové sportovní dresy pro naše nejmladší hasiče. Tak aby na všech soutěžích mohli společně jako jeden tým reprezentovat náš SDH, byly u společnosti DD Sport vybrány a objednány sportovní dresy.

Mladí hasiči při SDH Jimramov se celkem pravidelně, každých 14 dní v sobotu dopoledne setkávají na hasičském kroužku. V zimních měsících a když to počasí nedovoluje, se v naší hasičské zbrojnici vzdělávají, učí a školí v nejrůznějších oblastech jako je první pomoc, základy hašení a požární prevence, pravidla požárního sportu a TFA, střelba ze...