Aktuality

Dne 15.4.2023 proběhlo v Hasičské zbrojnici pravidelné cvičení členů zásahové jednotky s dýchací technikou. Zásahová jednotka se přeškolila v obsluze a použití dýchací techniky po teoretické a následně i po praktické stránce. V prostoru garáží byla vytvořena překážková dráha a poté byl celý prostor zakouřen generátorem kouře. Jednotlivý členové se...

Dne 25.3.2023 se v budově bývalé školy v Ubušíně uskutečnilo, po delší pauze způsobené nemocí COVID-19, setkání hasičů seniorů. Tohoto setkání se zúčastnilo okolo 50 hasičů z okrsku Jimramov (obce Jimramov, Nový Jimramov, Sedliště, Ubušín, Trhonice, Borovnice, Javorek). Pro naše bratry a sestry hasiče bylo přichystáno bohaté občerstvení, předání...