1. 8.2.2024 21:48 Technická pomoc - strom na drátech el. vedení

11.02.2024

Jednotka přijela na místo zásahu část obce Jimramov, ulice Padělek. Na místě nalezen vyvrácený strom, ležící na dvou drátech, třetí drát spadený na zemi. Jednotka osvětlila místo zásahu světly a kontrolovala situaci z bezpečné vzdálenosti, čekala na příjezd servisního zásahového vozidla poruchové služby, informovala osoby bydlící v blízkosti události o nebezpečí úrazu. Po 30 minutách čekání na zásahové vozidlo byl kontaktován dispečink hasičské služby, kde nám bylo oznámeno o vytíženosti pohotovostní služby, byli jsme posláni zpátky na stanici.