12. 31.7.2023 12:59 Technická pomoc - strom na komunikaci

31.07.2023

Jednotka vyjela k nahlášené události - spadlý strom, částečně blokující komunikaci od Poličky, před obcí Jimramov. Po příjezdu na místo události nalezeny zbytky stromu na komunikaci, větší část odstraněna mimo vozovku. Jednotka provedla úklid zbytků stromu a zametení komunikace.