6. 16.5.2023 20:22 Technická pomoc - strom na komunikaci

17.05.2023

Jednotka vyjela ke spadlému stromu za obcí Jimramov směrem na obec Borovnice. Na místě nalezen vyvrácený strom blokující komunikaci v obou směrech jízdy. Za pomoci motorové pily a ručního nářadí strom rozřezán a spolu s větvemi odklizen mimo vozovku, provedeno zametení vozovky. Následoval návrat na základnu a obnova akceschopnosti jednotky.