33. 25.12.2023 10:30 Technická pomoc - monitoring vodních toků

25.12.2023

Jednotka vyrazila na preventivní monitoring vzedmutých vodních toků po prudkém tání sněhu v okolí obce Jimramov. Jednotka zkontrolovala níže položené domácnosti v nejbližším okolí vodních toků, jestli nedochází k zaplavování sklepů nebo zahrad. Během monitoringu byly na silnici vedoucí z obce Jimramov na obec Strachujov nalezeny popadané stromy částečně blokující komunikaci v jednom jízdním pruhu. Následoval návrat na základnu a v hasičské zbrojnici provedena kontrola a servis čerpadel.