Aktuality z hasičského kroužku

16.04.2023

Mladí hasiči při SDH Jimramov se celkem pravidelně, každých 14 dní v sobotu dopoledne setkávají na hasičském kroužku. V zimních měsících a když to počasí nedovoluje, se v naší hasičské zbrojnici vzdělávají, učí a školí v nejrůznějších oblastech jako je první pomoc, základy hašení a požární prevence, pravidla požárního sportu a TFA, střelba ze vzduchovky, použití dýchací techniky a podobně.

V polovině dubna se také uskutečnilo společně se zásahovou jednotkou sboru dobrovolných hasičů cvičení s použitím dýchací techniky v zakouřeném prostoru garáží hasičské zbrojnice. Prostor byl zakouřen generátorem kouřem a děti za doprovodu dospělých měli zdolat připravenou překážkovou dráhu a najít určené předměty za ztížených podmínek. 


Celá akce měla u dětí na kroužku velký ohlas, a proto doufáme, že se nám tato akce podaří v průběhu roku ještě zopakovat. Děti si měli možnost vyzkoušet jaké to je pohybovat se s těžkým dýchacím přístrojem za ztížených podmínek a přiblížit se tak práci velkých hasičů. 

A jelikož se nám zimní měsíce přehouply v jaro ( i když podle počasí to tak nevypadá) a začali se nám kvapem blížit okrskové hasičské závody, které nás čekají na konci měsíce května, začal i u našeho sboru trénink a příprava na ně.