Návštěva mateřské školky u JSDH Jimramov

18.05.2024

Tento týden ve středu přivítala naše hasičská zbrojnice návštěvu MŠ Jimramov. Děti měly možnost projít a prohlédnout si celou budovu naší hasičárny, vyzkoušet nejrůznější zásahové vybavení, které jednotka používá (Dýchací technika, zásahové helmy, obleky, rukavice, vysílačky, ruční nářadí atd.) Pod dohledem hasičů mohly prozkoumat zásahová vozidla a jejich vybavení a poté si venku, vedle hasičské zbrojnice,  mohly vyzkoušet hašení proudnicí a sestřelení terčů. Věříme, že se návštěva dětí moc vydařila a děti si odnesly krásné zážitky.