Po roce 2000

11.03.2023

Od roku 2001

Hasiči celé republiky si v roce 2004 připomínali 140. výročí prvního českého hasičského sboru v Klatovech. Na slavnosti ve Žďáru n. S. převzal starosta okrsku bratr Šindler pamětní medaili. Na výroční schůzi tyto medaile převzalo několik dalších členů našeho sboru. Sbor jako celek byl k tomuto výročí vyznamenán čestnou stuhou k praporu a pamětní medailí.

Slavnostní členská schůze 25. června 2005 ke 130. výročí založení SDH se konala v sokolovně. Při slavnostním programu přednesl projev zástupce Výkonného výboru Sdružení hasičů Čech Moravy a Slezska br. Karel Herold. Organizace k tomuto výročí obdržela čestné uznání. Na schůzi členové sboru obdrželi vyznamenání a čestná uznání.

Oslavy 130. výročí založení
Oslavy 130. výročí založení
Uvítání propagační jízdy na náměstí
Uvítání propagační jízdy na náměstí
Oslavy 130. výročí založení
Oslavy 130. výročí založení

Hlavní oslavy se konaly v neděli 3. července 2005. Na slavnost se sjeli zástupci hasičských sborů z 12 obcí, hosté z výkonného výboru Sdružení dobrovolných hasičů okresu Žďár nad Sázavou v čele s bratrem Josefem Rybou, který měl spolu se starostou obce Pavlem Kaláškem a starostou sboru Lad. Kafkou slavnostní projev. Slavnost byla v Bludníku, kam se účastníci soustředili po slavnostním pochodu městem. Oslavy doprovázela ukázka požárního vozu Tatra z THT Polička a výstava dokumentů v hasičské zbrojnici. Při výstavě byla pomocí počítače prezentovány fotografie a obrazové dokumenty z archivu sboru. Byly vydány Pamětní listy a text o historii Sboru, který byl také zveřejněn v obecním zpravodaji. Slavnostní odpoledne bylo uzavřeno taneční zábavou v Bludníku s hudbou Zuberská šestka.

V lednu 2006 uspořádal sbor Hasičský ples. Byl poslední. Pro malé návštěvy bylo rozhodnuto v dalších letech ples nepořádat. Zanikla tak tradice "hasičských bálů", která začala brzy po založení sboru a byla přerušována jen válečnými událostmi.

10. – 17. června 2009 se u příležitosti hasičské olympiády - XIV. mezinárodní hasičské soutěže CTIF Ostrava 2009 – uskutečnila propagační jízda Sdružení hasičů ČMS z Přibyslavi do Ostravy. Historické hasičské vozidlo PRAGA RN z roku 1934 s olympijským ohněm se na své cestě zastavilo i v Jimramově. Na náměstí Posádku vozu a doprovod vedený členem výkonného výboru SH ČMS K. Slámečkou pozdravili na náměstí nastoupení hasiči SDH Jimramovska, starosta obce Pavel Kalášek a řada občanů.

V roce 2009 jsme také vzpomínali 150. výročí narození významného hasičského funkcionáře Moravské hasičské jednoty a dlouholetého starosty novoměstské župy Františka Vilíma. 16. října členové SDH Jimramov a SDH Věcov položili kytice na jeho hrob na jimramovském hřbitově. Naše delegace se ve Věcově, kde bratr Vilím působil jako řídící učitel, 18. října zúčastnila odhalení pamětní desky.

Vzpomínka na Františka Vilíma
Vzpomínka na Františka Vilíma
Vzpomínka na Františka Vilíma
Vzpomínka na Františka Vilíma

Úspěchy v soutěžích:

2001 muži 1. na okrsku, 11. v okrese, žáci 2. na okrsku, 10. v Plamenu

2002 muži 1. v okrsku, 3. v okrese, mladší žáci 1. v okrsku

2004 muži 1. v okrsku, 2. v okrese

2005 muži 1. na okrsku, 4. v okrese, mladší i starší žáci 1. místo v okrsku, mladší žáci 8. v Plamenu.

Okresní soutěže mužů
Okresní soutěže mužů
Okresní soutěže mužů
Okresní soutěže mužů
Mladí hasiči na soutěži Plamen
Mladí hasiči na soutěži Plamen
Mladí hasiči 2008
Mladí hasiči 2008

2007 muži 2. místo v okrsku, starší žáci 1. v okrsku už pod vedením vedoucího mládeže Petra Vašíka, který pokračuje v práci bývalého vedoucího Pavla Novotného. V soutěži Plamen obsadili naši žáci 17. místo.

2008 starší žáci 1. a 2. v okrsku.

2009 muži 2. v okrsku, starší žáci 2. v okrsku

2010 muži 2. v okrsku, starší žáci 1. v okrsku

2011 muži 1. v okrsku,

2012 muži 1. v okrsku, mladší žáci soutěžili sami v okrsku

2014 muži 3. v okrsku, žáci 2.

Technika:

V roce 2002 Sbor přestal využívat terénní osobní auto GAZ. Strojníci provedli důkladnou údržbu unavené stříkačky PS 12 z Avie. Získala opět výbornou výkonnost a dobře se uplatňovala v soutěžích. V roce 2003 bylo prodáno i hasičské auto Tatra 805. Z jeho výbavy jsme si ponechali jen stříkačku PS 8.

Pomocí dotace státu v roce 2006 nám městys koupil nové požární auto. 2 miliony platil tedy stát, obec doplatila 2.591.158 Kč (1 milion Kč půjčila Komerční banka). Vozidlo dodala v srpnu 2006 Strojírna Potůček Slatiňany s.r.o. a starosta městyse nám je slavnostně předal 19. srpna při Sousedském posezení u sokolovny, kde také bylo předvedeno veřejnosti. Vybavení auta je moderní: Typové označení CAS 16 – 2 P, podvozek je od německé firmy Man, terénní čtyřkolka (4x4), výkon motoru 180 Hp, kabina pro 6 osob, nádrž na 2 200 l + 200 l na pěnidlo, čerpadlo kombinované (vysokotlaké o výkonu 1600 l/min, 0,8 MPa, nízkotlaké 250 l/min, 4 MPa) od firmy Ziegler, vývěva automatická membránová, radiová stanice Motorola. Kromě standardního vybavení (hadice atd.) je vozidlo doplněno plovoucím čerpadlem, motorovou pilou a elektrocentrálou.

CAS 16-M-2-R - převzetí ve Slatiňanech
CAS 16-M-2-R - převzetí ve Slatiňanech
Slavnost předání vozidla sboru a předvedení na Sousedském posezení
Slavnost předání vozidla sboru a předvedení na Sousedském posezení
Slavnost předání vozidla sboru a předvedení na Sousedském posezení
Slavnost předání vozidla sboru a předvedení na Sousedském posezení

Aby bylo možné nové auto parkovat ve zbrojnici, museli jsme zvětšit vjezd do jednoho boxu a dát opravit vrata. Za finanční podpory obce jsme úpravy provedli svépomocí. Bylo také nainstalováno nové odsávání výfukových plynů.

Úpravy ve zbrojnici
Úpravy ve zbrojnici

11. června 2011 zástupci našeho SDH zúčastnili setkání dvoukolových motorových stříkaček Stratílek ve Vysokém Mýtě. Naše přívěsná stříkačka STRATÍLEK 16 s šestiválcovým motorem vodou chlazeným TATRA z roku 1932, vzbudila pro svoji výjimečnost pozornost odborníků.

Setkání Stratílků
Setkání Stratílků

Desítky let byla velmi platným pomocníkem hasičů. Naposledy byla použita v roce 1963 při hašení požáru u Pucharů v Sedlištích. Stříkačku jsme také ukazovali v roce 2014 na setkání hasičské techniky Pyrocar v Přibyslavi

V roce 2013 byla zahájena přestavba hasičské zbrojnice. Provádí se v několika etapách. Byla provedena nástavba poschodí a postavena nová vazba. Pro nedostatek prostředků byla pak stavba pozastavena. V roce 2015 se pokračovalo v úpravách garáží (podlah, rozšíření a modernizace vjezdových vrat. Dokončení nás teprve čeká.

Zásahy:

Srpen 2003 – požár obilí a slámy na poli za Domky. Zasahovalo 8 jednotek. Požár vznikl vznícením se lisované slámy od zahřátého hřídele lisu. V silném větru se po polích rychle šířil po nesklizeném obilí, strništi a rulících slámy od kraje pole na jihozápadě až téměř k domkům kolonie.

Požár za Domky 2003
Požár za Domky 2003

Členové zásahové jednotky sboru zařazené do JPO 2 zasahovali 18. března 2005 při povodni po tání. Společně s jednotkami Hasičského záchranného sboru ze Žďáru a JPO Nové Město od večera po celou noc a další den čerpali vodu ze zahrad za hrází v dolní části obce. Za příkladnou práci při této akci byl sboru předán Pamětní list.

Povodeň 2006
Povodeň 2006

Opět jsme odčerpávali vodu při povodni z jarního tání o rok později 31. března 2006 (to bylo po té dlouhé zimě s dostatkem sněhu - 2005 – 2006). PS 12 při odčerpávala za hrází u garáží na Benátkách a u vily p. Krejčího u benátského mostu. Pomáhali hasiči ze Sedlišť. Po deseti dnech voda opět stoupla a odčerpávalo se znovu (pomáhaly hasičské sbory ze Sněžného, Bystřice a N. Města).

Ve čtvrtek 23. listopadu 2006 zasahovala jednotka při požáru v půdních prostorách obecního domu č.p. 39 v Sedlištích.

2.. února 2012 v noci zásahová jednotka pomáhala při likvidaci požáru rekreační chalupy v Borovnici. 16. března 2012 v 03,16 hod. v noci zdolali členové jednotky požár garáže a dílny v Hliníku v Jimramově.

Smutný závěr měl zásah při požáru rodinného domku č. p. 270 na Padělku nad školou v mrazivé noci na pátek 22. února 2013. V jednom pokoji byl po uhašení nalezen bez známek života majitel p. Milan Prokop. Požár zpozoroval nimrod z Trhonic o půlnoci z protějšího kopce a ohlásil jej v 00.17 h na krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina. Když přijeli první hasiči, byl již domek plně v plamenech. Zákrok ztěžovala blízkost transformační stanice elektřiny, nepořádek kolem domu a hlavně velké množství hořlavých věcí uvnitř. Kromě naší jednotky zasahovali ještě profesionálové z Bystřice n. P. a Poličky a jim pomáhali dobrovolní hasiči z Dalečína, Bystrého a Korouhve.


Požár na Padělku 2013
Požár na Padělku 2013
Požár na Padělku 2013
Požár na Padělku 2013


Několik zasloužilých členů sboru nás opustilo:

V roce 2001 Josef Beneš, v roce 2005 Václav Kvapil, v roce 2006 zemřeli čtyři dlouholetí zasloužilí hasiči – Bohumil Bartoň, Bohuslav Pohořelý, Karel Šindler a Jindřich Drábek. Karel Šindler byl členem sboru od roku 1956, byl dlouholetým funkcionářem – velitelem, starostou, velitelem a starostou okrskového výboru. V roce 2007 náhle zemřel 29letý aktivní člen sboru Lukáš Vetešník a dlouholetý člen Emil Peňáz, v roce 2009 Josef Vlček, v roce 2011 Zdeněk Veselý, v roce 2014 Josef Dufek, Jiří Liškutin a Jarmil Havlíček.

Nyní má sbor 74 členů, z toho 10 žen a 15 mladých.

Funkcionáři: Starostou sboru byl Ladislav Kafka velitelem Roman Konvalinka. V roce 2011 byl zvolen novým starostou Jiří Just. V roce 2014 se stal velitelem Zdeněk Novotný. Jednatelem je Zdeněk Bureš. Ladislav Kafka je starostou okrskového výboru SHČMS