Pořízení nových dýchacích přístrojů Dräger PSS 4000 pro JSDH

29.03.2024

Na jednání Zastupitelstva Městyse Jimramov dne 29.2.2024 byl z důvodu končící životnosti v současnosti používaných dýchacích přístrojů Saturn navržen a následně schválen záměr na pořízení nové dýchací techniky (DT) pro JSDH Jimramov (zásahová jednotka). U firmy Požární bezpečnost s.r.o. bylo zakoupeno 6 ks dýchacích přístrojů PSS 4000 komplet včetně dalšího souvisejícího vybavení (náhradní tlakové lahve 6l/300 bar 6ks - celkem tedy 12 lahví, 2ks únikových záchranných kukel Dräger PSS). Z těchto 6 dýchacích přístrojů jsou 2 dovybaveny sekundární přívodní hadicí pro připojení vyváděcí masky pro záchranu lidí ze zakouřených míst.

Dýchací přístroj PSS® 4000 komplet obsahuje

  • nosič PSS 4000 (dle ČSN En 137:2006, část 2)
  • držák plicní automatiky
  • plicní automatika PSS-P (přetlak, krátká hadice)
  • maska FPS 7730 s kandahárem S-fix UNI
  • láhev ocel 6l/300 bar

https://www.vyzbrojna.cz/cz/2501/3475/dychaci-pristroj-pss-4000-maska-s-kandaharem.html

https://www.draeger.com/cs_cz/Products/PSS-4000

Na zafinancování celého projektu pan starosta podal žádost o dotaci z Fondu Vysočiny, program "Obnova venkova Vysočiny 2024" na vybavení pro JSDH Jimramov. Maximální výše dotace požadované na jeden projekt je 150 000 Kč, minimální podíl příjemce dotace je 40 % celkových nákladů projektu.