Recyklujeme s mladými hasiči

29.03.2024

Pravidla soutěže "Recyklujte s mladými hasiči"

Účastníci soutěže:
Do soutěže se mohou zapojit kolektivy mladých hasičů SDH na území Kraje Vysočina.
Princip soutěže:
Dosažení největšího počtu odevzdaných elektrozařízení za daný kolektiv mladých hasičů SDH.
Logistické skupiny elektrozařízení spadající do soutěže:
Mobilní telefony, nabíječky k telefonům, spotřebiče k osobní péči (holicí strojky, zastřihovače na
vlasy, elektrické zubní kartáčky, fény na vlasy, kulmy apod.), počítačové myši.

Způsob odevzdání elektrozařízení:

Elektrozařízení je nutné rozdělit, a to do dvou krabic/tašek.

První krabice/taška pouze na telefony = uzavřeno s označením SDH, kontaktní osoba (jméno, telefon) + počet odevzdaných telefonů.

Druhá krabice/taška na ostatní drobné elektrospotřebiče včetně nabíječek na telefon = uzavřeno
s označením SDH, kontaktní osoba (jméno, telefon) + počet odevzdaných ostatních drobných
spotřebičů.

V rámci soutěže "Recyklujte s mladými hasiči" bude oceněno 15 nejlepších kolektivů mladých hasičů
SDH.
1. místo 15 000 Kč
2. místo 10 000 Kč
3. místo 10 000 Kč
4. místo 8 000 Kč
5. místo 8 000 Kč
6. místo 5 000 Kč
7. místo 5 000 Kč
8. místo 4 000 Kč
9. místo 4 000 Kč
10. místo 3 000 Kč
11. místo 3 000 Kč
12. místo 2 000 Kč
13. místo 2 000 Kč
14.místo 2 000 Kč
15. místo 2 000 Kč 

https://www.oshjihlava.cz/recyklujte%2Ds%2Dmladymi%2Dhasici/d-4470