Setkání hasičů seniorů Ubušín

26.03.2024

V sobotu 23.3.2024 se v Ubušíně, v budově bývalé školy, konalo tradiční posezení pro hasiče seniory z okrsku Jimramov. Na velmi vydařenou akci dorazilo okolo 45 bratrů a sester, pro které byla připravená večeře a drobné občerstvení. Na programu byla zdravice a proslovy okrskového vedení a hostů (starosta okrsku pan Zdeněk Slaviček, velitel okrsku pan Jaroslav Gregor, starosta městyse Jimramov pan Ing. Josef Homolka a vedoucí okresní odborné rady zasloužilých hasičů pan Ladislav Fajmon) a promítání fotek z akcí okrsku z loňského roku (okrskové závody, Pyrocar 2023, námětové cvičení Javorek a zásahy JSDH Jimramov).


Velké poděkování patří pořádajícímu sboru SDH Ubušín a okrskovému výboru za poskytnutí prostor, obsluhy, občerstvení a celou organizaci akce, tak ostatním sborům okrsku Jimramov za dopravu seniorů na akci i zpět.