Shrnutí roku 2023 SDH Jimramov

28.01.2024

Sbor SDH Jimramov v roce 2023

Již začátkem roku 14. 1. proběhla brigáda na úklid a následné pálení klestí v Padělku. 

15.3. si zástupci jednotky jeli do Jihlavy převzít ocenění za krásné 3. místo v soutěži sběru elektroodpadu ELEKTROWIN.
19.3. účast starosty sboru na Výroční valné hromadě okresu v Novém Městě na Moravě.
27.5. proběhla Okrsková soutěž v klasice na místním fotbalovém hřišti. Starší žáci se umístili na 2. místě, dorost na 3. místě. Vzhledem k tragické události, která náš sbor potkala, muži ani ženy nezávodili.
24.6. jsme uspořádali již tradiční Branný den s hasiči. Účast byla poněkud menší, alespoň děti nemuseli na jednotlivých stanovištích čekat. 
19.8. jsme jeli vystavovat do Přibyslavi na Pyrocar naši chloubu, historický exponát motorovou stříkačku STRATÍLEK DS 16.
Během letních prázdnin se náš sbor opět zapojil do obsluhy letního kina. 
8. 12. se v parku Bludníku konala akce Peklo s hasiči.
V průběhu roku jsme v  okolí navštívili několik oslav výročí založení sborů.
Povedlo se dát dohromady nové webové stránky SDH Jimramov.
Zadali jsme výrobu nového hasičského praporu. 


Zásahová jednotka v roce 2023

V roce 2023 měla zásahová jednotka celkem 34 zásahů, z toho 7 požárů, 2x pomoc ZZS a 25 zásahů technické pomoci (spadlé stromy, monitoring řek apod.).

Uspořádali jsme okrskovou soutěž.

Jednotka se zúčastnila taktického cvičení okrsku v Javorku (dálková doprava vody v těžko dostupném terénu).

Zásahová jednotka loni obdržela díky dotacím a podpoře městyse Jimramov 8 nových zásahových přileb a rukavic, nové hadice, proudnice a armatury, sadu hadic D v programu pro snadnější hašení lesních požárů a na konci roku plně vybavený zásahový přívěsný vozík. 

Po celý rok se členové průběžně starali o technické vybavení jednotky a probíhala nejrůznější školení a cvičení.Shrnutí roku 2023 s mladými hasiči

Kroužek mladých hasičů se v minulém roce konal pravidelně, každých 14 dnů, ale v případě tréninků na nejrůznější závody a soutěže i častěji. 

Hned ze začátku roku jsme se zúčastnily závodu TFA ve Žďáře nad Sázavou. I když to pro nás byla první zkušenost s podobným závodem, všem dětem se dařilo a dosáhli několika velmi pěkných umístění. V dubnu jsme si pro děti nachystali zakouření naší hasičské zbrojnice, kde si mohli vyzkoušet, jak složité je pohybovat se v zakouřených prostorách s dýchací technikou. 

Jaro a červnový začátek léta už tradičně posloužil ke cvičení požárního útoku s vodou, jak na okrskovou soutěž, tak na Veselský pohár, kdy jsme z obou soutěží dosáhli na krásná 2. místa. 

V létě jsme pomáhali s pořádáním akce Branný den s hasičem, kde bylo cílem zdolat co nejrychleji náročnou překážkovou trať plnou spousty různých soutěží. 

Na podzim jsme se zúčastnili závodů TFA ve Svratce a TFA v Herálci, odkud jsme zase dovezli několik pěkných umístění. 

Volnější listopad a prosinec jsme věnovali výuce dětí v základech zdravovědy, vázání uzlů a hlavně důležitému smotávání hadic na čas. Konec roku jsme zakončily zakouřením naší hasičské zbrojnice, kde jsme si opět vyzkoušeli orientaci v zakouřených prostorách a nakonec jsme si zahráli na schovávanou s dětmi.