Umístění SDH Jimramov v soutěži Recyklujte s hasiči

29.03.2024

Recyklujte s hasiči: Krajská soutěž zná své vítěze za loňský rok

V loňském roce se do zpětného odběru vysloužilých elektrospotřebičů zapojilo 125 sborů dobrovolných hasičů z Kraje Vysočina. K recyklaci bylo předáno 341,2 tun elektrospotřebičů. Kraj od roku 2015 motivuje sbory k zapojení do aktivity krajskou soutěží a mezi pět sborů dobrovolných hasičů (SDH) s nejvyšším množstvím sesbíraného elektra rozdělí celkem 80 tisíc korun. Společnost Elektrowin, provozovatel kolektivního systému zpětného odběru elektrospotřebičů, dodala bezplatně všem přihlášeným sborům informační materiály, shromažďovací nádoby na spotřebiče a zajistila odvoz sesbíraných elektrospotřebičů.

"Spolupráce kraje s Elektrowinem je od roku 2010 zaměřená především na vzdělávací a osvětové aktivity, pro podporu zapojení obcí, jimi zřizovaných organizací a obyvatel do zpětného odběru elektrospotřebičů, který je realizován v režimu předcházení vzniku odpadů, a tak koresponduje s aktivitami kraje při naplňování krajského Plánu odpadového hospodářství," informoval o hlavních cílech spolupráce krajský radní pro oblast životního prostředí a zemědělství Pavel Hájek a doplnil: "Jsem rád, že se do aktivity zapojuje stále více sborů, pro které každý kilogram sebraných elektrospotřebičů představuje zajímavé finanční prostředky pro další aktivity."

Podmínkou pro účast v soutěži bylo minimální množství elektrospotřebičů ve výši 500 kg za kalendářní rok.

Přehled vítězů ročníku 2023:

Pořadí                 Název SDH                                  Množství v t     Finanční částka v Kč

   1          SDH Kamenice                                             15,32                        20 000

   2          SDH Chválkov                                              13,32                        18 000

   3          SDH Dolní Cerekev                                      12,96                       16 000

   4          SDH Žďár nad Sázavou 2 – zámek              8,84                       14 000

   5          SDH Jimramov                                                8,35                       12 000

Historie krajských kol soutěže:

2019 se zúčastnilo 128 SDH a celkem se sebralo 310 tun elektrospotřebičů

2020 se zúčastnilo 124 SDH a celkem se sebralo 346 tun elektrospotřebičů

2021 se zúčastnilo 123 SDH a celkem se sebralo 324 tun elektrospotřebičů

2022 se zúčastnilo 120 SDH a celkem se sebralo 307 tun elektrospotřebičů


V krajských kolech soutěže byl rok od roku pozorován nárůst účasti SDH a celkového množství sebraných elektrospotřebičů. ELEKTROWIN a.s. je největším kolektivním systémem zaměřeným na zpětný odběr vysloužilých elektrospotřebičů v České republice a od svého založení v roce 2005 recykloval více než 20 milionů vyřazených elektrospotřebičů o celkové hmotnosti více než 350 000 tun.

Elektrowin zajišťuje sběr všech skupin elektrozařízení, avšak se zaměřením na domácí spotřebiče. Sběrnou síť tvoří téměř 14 000 sběrných míst, z nichž více než 2 300 je veřejně dostupných. Veřejný sběr probíhá prostřednictvím 3 500 mobilních svozů v zaregistrovaných obcích a obcích s přítomností sborů dobrovolných hasičů, jichž je do projektu po celé České republice zapojeno již více než 1 500.

https://www.kr-vysocina.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=450008&id=4125511&n=recyklujte%2Ds%2Dhasici%2Dkrajska%2Dsoutez%2Dzna%2Dsve%2Dviteze%2Dza%2Dlonsky%2Drok&p1=122604
https://www.elektrowin.cz/