8. 23.5.2024 15:00 požár fotovoltaiky na střeše - taktické prověřovací cvičení

24.05.2024

Jednotka vyjela k nahlášené události - požár fotovoltaické elektrárny v obci Jimramovské Pavlovice. Po příjezdu na místo zjištěno že jde o cvičení. Zahájili jsme spolupráci s jednotkami Věcov a Jimramovské Pavlovice, které již připravovali stanoviště na doplňování vody a dálkovou dopravu vody z nedaleké vodní nádrže na místo události a asistovali při odpojování fotovoltaiky. Po příjezdu HZS Bystřice nad Pernštejnem velení nad události převzal velitel jejich jednotky. 

Po ukončení zásahu proběhlo zhodnocení cvičení - proběhlo proškolení a informování zúčastněných sborů k danému tématu cvičení (řádné provedení průzkumu objektu a okolí, spolupráce s majiteli/provozovatelem, postup s odpojením fotovolt. elektrárny, dokumentace, prohlídka technické místnosti, předání informací k postupu hašení a s tím spojené problémy a nebezpečí). Poté následoval návrat na základnu s obnovou akceschopnosti jednotky.