Taktické okrskové cvičení 2023

30.10.2023

V sobotu dne 28.10.2023 se členové zásahové jednotky zúčastnili okrskového taktického cvičení v obci Javorek. Tématem letošního cvičení bylo hašení požáru v těžko přístupném terénu a doprava vody různými způsoby. Místo cvičení se nacházelo na kopci nad obcí Javorek. 

První skupina měla za úkol dopravit vodu z místní požární nádrže až k místu cvičení (cca 240m s převýšením 30m).  Museli propojit několik motorových požárních stříkaček k dosažení potřebného tlaku, nutného k dopravení vody do požadovaného převýšení.

Cílem druhé skupiny, vybavené 2 vozidly CAS, bylo dopravit vodu k místu zásahu z opačné strany, rozvinout cca 200m dlouhé vedení z B hadic, rozdělené na dva útočné proudy C a vyzkoušet doplňování vody mezi CAS. K tomu měli ještě za úkol vyzkoušet kyvadlovou dopravu vody z místní požární nádrže. 

Cvičení mělo za cíl prohloubit zvládnutí jednotlivých úkonů při zvládání požáru - od komunikace a spolupráci mezi sbory až k vyzkoušeni funkčnosti vybavení. Po ukončení cvičení následovalo vyhodnocení celé akce a občerstvení zajištěné SDH Javorek. Děkujeme pořádajícímu sboru SDH Javorek za dobře naplánované a organizačně skvěle zajištěné cvičení a těšíme se  zase za rok na další cvičení.