Výcvik jednotek požární ochrany v Trpíně

31.03.2024

Členové JSDH Jimramov se dne 30.3.2024 zúčastnili cvičení JPO pořádaného hasiči Trpín a Olešnice. Tohoto cvičení se zúčastnilo celkem 10 jednotek ze 3 krajů. 3 sbory z Pardubického kraje - Trpín, Svojanov, Lubná. 1 sbor z Vysočiny - Jimramov. 6 sborů z Jihomoravského kraje - Olešnice, Kunštát, Sebranice, Dolní Loučky, Olomučany, Jedovnice. Jednotky byly rozděleny do 5 dvojic a postupně se pohybovaly mezi jednotlivými stanovišti, kde se střídaly při velení u jednotlivých modelových událostí.

Celý výcvik byl pod dohledem instruktorů a příslušníků hasičského záchranného sboru ČR, kteří na daných stanovištích dohlíželi na hladký průběh a občas poradili, pokud se něco nedělalo tak, jak má. Tento výcvik byl složen celkem z pěti modelových situací, se kterými se jako hasiči můžeme při naší činnosti setkat. Při každé modelové situaci hasiči museli ukázat své znalosti v oboru neodkladné zdravotní péče.  

Naši jednotku společně s jednotkou z Dolních Louček čekalo na prvním stanovišti hledání pohřešované osoby ve špatně přístupném terénu - matky s dítětem, kdy matka měla otevřenou ránu na ruce. Na dalším stanovišti jsme řešili pád osoby ze skály s následným transportem v nosítkách za pomoci slaňování v těžkém terénu. U třetího stanoviště jsme měli řešit požár domu po výbuchu kotle s 2 zraněnými osobami v zakouřeném prostoru (nutné využití dýchací techniky). U 4. stanoviště na nás čekalo řešení dopravní nehody se zraněnými ( zajištění místa nehody, první pomoc a zvládání i hysterických účastníků nehody). U posledního stanoviště pro nás nachystali záchranu tonoucí osoby (využití suchého obleku, práce s lany, vytažení tonoucí osoby a následná zdravotnická záchrana osoby).

Po ukončení celé akce proběhlo závěrečné vyhodnocení a krátké posezení u místních hasičů. Velké poděkování patří všem organizátorům akce jak SDH, Trpín tak SDH Olešnice za skvěle připravenou a zorganizovanou akci, na kterou se snad budeme moci těšit i v příštích letech. Děkujeme i našim borcům, že ten celodenní zápřah vydrželi a odvezli si mnoho cenných zkušeností a informací do budoucnosti.