Žehnání nového praporu SDH Jimramov

19.05.2024

Během letošních okrskových hasičských závodů jsme si pro hasiče i veřejnost připravili menší slavnostní událost, během které jsme představili a následně i nechali požehnat náš nový sborový hasičský prapor. Za slavnostní hudby byl proveden nástup členů SDH Jimramov v uniformách i s novým praporem. 

Poté následoval krátký proslov starosty SDH Jimramov pana Jiřího Justa, který poděkoval jak obci za dlouhotrvající podporu  SDH i JSDH Jimramov, tak i všem hasičům za jejich práci. Slavnosti se za městys zúčastnila paní radní Ing. Jaroslava Kudová, která v krátké zdravici poděkovala hasičům za jejich činnost a popřála mnoho štěstí a zdraví do budoucích let. Naše pozvání přijala i paní L. Strachotová s dcerou Michaelou. Právě ony pro nás prapor od prvotních návrhů až do finále vyrobily. Ve své řeči přiblížily spolupráci a výrobu našeho praporu.

 Žehnání se ujal farář Římskokatolické církve pan Mgr. Mariusz Józef Serpniak a farářka Českobratrské církve evangelické paní Mgr. Elen Plzáková. I počasí nám přálo, protože krátký déšť přišel až po ukončení žehnání, a tak jediné kapky, které přistály na novém praporu, byly ty z kropenky pana faráře. Dobrá věc se podařila, a proto se už od letošního roku s novým praporem můžeme účastnit nejrůznějších oslav a výročí. Děkujeme všem zúčastněným z řad hasičů, městyse Jimramova a z řad církví.