Zásahy 2023

Jednotka vyjela k požáru travního porostu nad obcí Dalečín. Po příjezdu na místo události se na místě již nacházely jednotky JSDH Dalečín a HZS Bystřice nad Pernštejnem. Provedeno doplnění vody z CAS MAN do útočného vedení. Jednotka dále vyčkávala na místě události jako záloha.

Jednotka vyjela ke stromu spadlému na elektrické vedení v obci Jimramov, který chvíli hořel a kouřilo se z něho. Po příjezdu na místo události byl průzkumem nalezen strom visící na drátech vys. napětí. Jednotka preventivně přichystala ruční hasící přístroje a vyčkala na příjezd pohotovostního pracovníka správy elektrické soustavy. Na místo události...

Jednotka vyjela k požáru sauny v obci Javorek. Při příjezdu na místo události hořela střecha objektu o rozměrech cca 2x2m. Na místě již zasahovala jednotka SDH Sněžné. Naše jednotka rozvinula jeden útočný proud ,,C,, jako zálohu a jeden vysokotlaký proud. Proběhlo prvotní zahašení plamenů následované lokalizováním a likvidací ohniska požáru, které...

Jednotka vyjela ke spadlému stromu za obcí Jimramov směrem na obec Borovnice. Na místě nalezen vyvrácený strom blokující komunikaci v obou směrech jízdy. Za pomoci motorové pily a ručního nářadí strom rozřezán a spolu s větvemi odklizen mimo vozovku, provedeno zametení vozovky. Následoval návrat na základnu a obnova akceschopnosti jednotky.

Jednotka vyjela k události spadlý strom, který se nacházel mezi obcemi Jimramov a Strachujov, cca 500m před obcí Strachujov. Na místě nalezen jeden vyvrácený kmen částečně blokující jeden jízdní pruh komunikace s trochou uhrnutého kamene a hlíny. Strom za pomoci řetězové pily rozřezán a odstraněn mimo vozovku. Vozovka za pomoci ručního nářadí...

Jednotka vyjela k nahlášené události požár střechy domu č.p. 27. v obci Nový Jimramov Po příjezdu k místu události byla nalezena hospodářská budova - stodola, v sousedství domu č.p. 27 kompletně v plamenech. Provedeno rychlé ohledání a průzkum okolo nezasažených části budovy. Mezitím část jednotky natáhla vodní vedení - od CAS MAN jeden proud B s...

Jednotka vyjela k odstranění stromu spadlého na komunikaci za obcí Jimramov, směrem na obec Borovnice. Na místě průzkumem nalezen vyvrácený vzrostlý strom, úplně blokující celou komunikaci. Jednotka za pomoci motorové pily provedla rozřezání stromu na menší části, které potom byly za pomoci navijáku na vozidle MAN odtaženy mimo vozovku.